top of page
Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

Yogacentrum Castricum brengt docenten uit verschillende disciplines samen. Onder de hoed van Yogacentrum Castricum werken meerdere docenten op zelfstandige basis. Iedere docent hanteert een eigen administratiesysteem.

 

 • Elke maand betaalt u n.a.v. uw abonnementskeuze een vast bedrag.

 • Een abonnement start altijd op de eerste van de nieuwe maand. Schrijft u zich op een ander moment in de maand in dan betaald u voor die maand een restbedrag.

 • Voor abonnementsprijzen wordt verwezen naar www.Yogacastricum.nl.

 • Uw abonnementskosten dient u in het begin van de nieuwe maand per bank te voldoen op Rekeningnummer ABNAMRO NL33ABNA0572724535 tnv. A. Heijne o.v.v. voornaam, achternaam en lesuur.

 • Restitutie van het betaalde lesgelden is niet mogelijk wanneer u om welke reden dan ook niet in staat bent geweest les te volgen.

 • Gemiste lessen wegens ziekte, blessures of familieomstandigheden mag u binnen drie maanden inhalen. Maak hierover een duidelijke afspraak met uw docent.

 • Bij langdurige ziekte, zwangerschap of operaties kunt u op elk gewenst tijdstip uw abonnement voor een bepaalde periode blokkeren. Dit dient u per mail aan te vragen bij uw eigen docent.

 • Minderjarigen dienen hun inschrijfformulier te laten ondertekenen door een ouder verzorger.

 • U dient uw abonnement 2 maanden van te voren schriftelijk (per mail, of schrijven) op te zeggen bij uw eigen docent.

 • Yogacentrum Castricum houdt zichzelf het recht voor op willekeurige momenten tarieven te wijzigen, deze zullen op de website vermeld worden.


Lesrooster
Yogacentrum Castricum houdt zichzelf het recht voor op willekeurige momenten wijzigingen aan te brengen in het lesrooster. Om onnodig ongemak te voorkomen zal dit alleen bij noodzaak gebeuren.

 

 • Over het algemeen zijn er op vaste lesuren vaste docenten, alleen bij uitzondering treft u een andere docent.

 • Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.

 • In de zomervakantie is er een aangepast lesrooster

 

Gezondheid en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen van Yogacentrum Castricum is geheel op eigen risico. Hoewel met uiterste zorgvuldigheid met uw gezondheid zal worden omgegaan stelt Yogacentrum Castricum zich niet verantwoordelijk voor eventuele letselschade of welke andere schade dan ook.

 • Meld lichamelijke en of psychische aandoeningen bij uw inschrijving. De docent zal tijdens de les met u op zoek gaan naar een passende manier van bewegen, zodat u in staat bent deel te nemen aan de lessen op uw eigen niveau. Wellicht is het verstandiger om met een andere les te beginnen dan u voor ogen had.

 • Laat u adviseren door de docent.

 • Weet u na aanleiding van uw aandoening niet of het verstandig is deel te nemen aan de lessen van Yogacentrum Castricum raadpleeg dan eerst een specialist.

 • Bij materiële schade en of diefstal is Yogacentrum Castricum niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Huishoudelijk

 • Bij binnenkomst in de Yogaschool dient u uw buitenschoeisel in de daarvoor bestemde schoenenrekken te plaatsen en uw jas op de kapstok te hangen.

 • Tijdens de les dient u schone kleding te dragen, het liefst een sportlegging of fietsbroek, bij voorkeur niet in de kleur zwart.

 • U dient de lessen te betreden met schone/gewassen voeten.

 • Waardevolle spullen zoals telefoons, portemonnee en sleutels mag u meenemen naar de leszaal. Daarbij dient u uw telefoon uit te zetten.

 • Houdt u in de wachtruimte alstublieft rekening met andere lessen die dat moment bezig zijn.

 • Thee die klaar staat in de wachtruimte mag u altijd gebruiken.

bottom of page